Oradea - Varadín, Neue Bildergal., litografie,1837

  • Wardein in Ungarn- Oradea Großwardein, Nagyvárad, Veľký Varadín,
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 16,5 x 13,5
  • rozměr listu: 20,5 x 16
  • z díla: Neue Bildergalerie fü die Jugend.
  • vydal: vydavtel neuveden Gotha 1829 - 1837
  • literatura: Nebehay – Wagner 446a

Cena: 500,00 Kč

Oradea - Varadín, Neue Bildergal., litografie,1837