Mercator : Sclavonia Croatia, kolor. mědiryt, 1633

  • Sclavonia Croatia Bosnia cum Dalmatiae
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 47 x 35,5
  • rozměr listu: 54 x 47
  • vydal: (Mercator - Hondius
  • literatura: Krogt 7601/ 1633
  • na mapě zobrazeno území dnešních států , Bulharsko , Rumunsko, Srbsko a Makedonie

Cena: 4 800,00 Kč