Karlovy Vary I., Meyer, oceloryt, 1850

  • Marienbad in Böhmen ( jedná se známou chybu list je chybně označen jako Mariánské Lázně ačkoliv se jedná o Karlovy Vary)
  • technika: oceloryt
  • rozměr tiskové plochy: 14,5 x 11
  • rozměr listu: 27 x 20
  • z díla: Meyers Universum....
  • vydal: C. Meyer Hilburghausen 1833-1864
  • literatura: Nebehay – Wagner 411

Cena: 300,00 Kč

Karlovy Vary I., Meyer,  oceloryt, 1850