Švamberk, Mikovec, oceloryt 1860

  • Krasíkov čili Švamberk
  • technika: kolorovaný oceloryt
  • autor předlohy: W. Kandler
  • rytec: Rybička
  • rozměr tiskové plochy: 17,2 x 13,5
  • rozměr listu: 22,5 x 14,5
  • z díla: Mikovec F.B. , Zap K.W.: Alterthuemer und Denkwuerdigkeiten Boehmens....
  • vydal: Kober v Praze 1860
  • literatura: Nebehay Wagner 416
  • list je poněkud zahnědlý

Cena: 400,00 Kč

Švamberk, Mikovec, oceloryt 1860