Jirny, Pohlig, litografie, 1852

  • Cirna
  • technika: kolorovaná litografie
  • autor předlohy: W. Rau
  • litografoval: W. Rau
  • rozměr tiskové plochy: 23 x 18
  • rozměr listu: 34 x 26
  • z díla: Pohlig J.W.: Album dem herrschaftlichen Landsitze und Schlosser im Kaiserthum Österreich...
  • literatura: Nebehay – Wagner 510

Cena: 1 500,00 Kč

Jirny, Pohlig, litografie, 1852