Frýdštej, Heber, litografie, (1848)

  • Nord und Ostseite von Friedstein
  • technika: litografie
  • autor předlohy: F.A. Heber
  • rozměr tiskové plochy: 18,5 x 14
  • rozměr listu: 23 x 18
  • z díla: Heber F.A.: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlosser
  • vydal: C.W. Medau, Praha 1848
  • literatura: Nebehay Wagner 241

Cena: 500,00 Kč

Frýdštej, Heber, litografie, (1848)