Lori červenolící, kolor. dřevoryt, Lear, 1842

  • Lorius Domicellus
  • technika: kolorovaný dřevoryt
  • litografoval: Edward Lear : Natural History of Parrots, 1842
  • rozměr listu: 17,6 x 11

Cena: 500,00 Kč

Lori červenolící, kolor. dřevoryt, Lear, 1842