Růže bílá, Redouté, kolor mědiryt, 1824

  • Rosa Rosenbergiana, Rosier de Rosenberg
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • autor předlohy: P. J. Redoute
  • rytec: Langlois
  • rozměr tiskové plochy: 23 x 33
  • rozměr listu: 29 x 40
  • vydal: (Paris: Firmin Didot), 1817-1824.

Cena: 10 000,00 Kč