Lískové ořechy, Langlois, kolor. mědiryt, 1835

  • Noisetier du Levant.
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • autor předlohy: Poiteau
  • rytec: Bouquet
  • rozměr tiskové plochy: 24 x 30
  • rozměr listu: 29 x 43
  • z díla: Poiteau and Turpin: Traite des Arbres Fruitiers (1808-1835).
  • lisk, Langlois
  • na levém okraji listu několik skvrnek

Cena: 2 800,00 Kč

Lískové ořechy, Langlois, kolor. mědiryt, 1835