Fontenoy-en-Puisaye bitva, litografie,1850

  • Feldschlacht bey Fontenoy
  • technika: litografie
  • rozměr listu: 21,5 x 17

Cena: 400,00 Kč

Fontenoy-en-Puisaye bitva,  litografie,1850