Danae a zlatý déšť, Payne, oceloryt, (1850)

  • Danae and the Golden Rain
  • technika: kolorovaný oceloryt
  • autor předlohy: A. van Dyck
  • rytec: D. J. Pound
  • rozměr tiskové plochy: 18 x 16
  • rozměr listu: 27 x 20
  • list je zahnědlý

Královská dcera Danaé byla tak krásná, že přitáhla pozornost nejvyššího boha Dia a ten si přál mít s ní syna. Její otec však pro to neměl pochopení, Proto ji uvěznil hluboko pod zemí, aby ji ukryl před všemi muži. Ovšem Zeus překážku překonal ve své všemohoucnosti tak, že v podobě zlatého deště pronikl zdmi jejího vězení a po patřičné době se stal otcem syna Persea.

Cena: 300,00 Kč

Danae a zlatý déšť, Payne, oceloryt,  (1850)