Florencia, H. Schedel, dřevořez 1493

 • Florencia Firenze Florenz
 • technika: dřevořez
 • autor předlohy: Francesco Roselli
 • rytec: M. Wogelmut, W. Pleydenwurf
 • rozměr tiskové plochy: 50 x 25
 • rozměr listu: 60 x 43,5
 • z díla: Hartmann Schedel: Liber Chronicarum ....Koberger, 1493].
 • vydal: Nürnberg, Koberger, 1493].
 • literatura: Nebehay Wagner 628,
 • Pohled je založen na velkém rukopisném plánu Francesca Roselliho, který je datován mezi lety 1471 a 1482, kdy byla kupole Santo Spirito ještě nedokončena.
 • Na rubu postavy syrských panovníků a římských konzulů

Cena: 25 000,00 Kč