Coronelli : Marcomania- Moravia, mědiryt, 1696

  • CORONELLI, V. M. - Marcomania hoggidi Merchesato de Moravia. . .
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 61 x 46
  • rozměr listu: 72 x 49
  • vydal: Vincenzo Coronelli , Venezia, 1696
  • vzácná mapa vycházející z Fabriciovy předlohy
  • měřítko 1 : 350 000
  • jměna větších lokalit uváděna v několika jazykových variantách např Brno : Brin, Brun A., Brno B., Bruna L., Brinnum L.,

Cena: 8 500,00 Kč