Münster S.: Böhemer, dřevořez , 16. stol

  • Böhemer Königreich mit Bergen und Wälden....
  • technika: dřevořez
  • rozměr tiskové plochy: 36 x 27
  • rozměr listu: 40 x 33,5
  • z díla: Cosmographia: Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Munsterum in welcher begriffen Aller völcker, Herrschaften, Stetten und namhafftiger ... land teflen erklert, vnd für augen gestelt
  • vydal: S. Münster 16 století
  • archaická mapa jihoseverně orientovaná a nikoliv severojižně jako všechny mapy pozdější.
  • jedná se o druhou variantu této mapy

Cena: 4 500,00 Kč