Řeky a déka jejich toku, Meyer, oceloryt, (1860)

  • Vergleichende Übersicht der Bedeutendsten Stromlängen
  • technika: oceloryt
  • rozměr tiskové plochy: 26,5 x 19,5
  • rozměr listu: 29,5 x 23,5
  • vydal: Meyer Hildburgshausen, (1860)
  • schematické znázornění hlavních světových řek

Cena: 450,00 Kč