Hukvaldy, Haun, kolor. litografie, 1857

  • Hochwald
  • technika: kolorovaná litografie
  • autor předlohy: F. Kaliwoda
  • litografoval: A. Haun
  • rozměr tiskové plochy: 26,5 x 19,5
  • z díla: Hölzel E.: Malerisch historisches Album vom Mähren......
  • vydal: Hölzel, Olomouc 1857
  • literatura: Nebehay – Wagner 262
  • list z přednostního kolorovaného vydání,
  • barevný nakladatelský karton se skvrnani a a připsaným názvem Hukvaldy

Cena: 5 000,00 Kč

Hukvaldy, Haun, kolor. litografie, 1857