Brno, Zinke Hyrtl, mědiryt, (1843)

  • Brünn
  • technika: mědiryt
  • autor předlohy: J. W. Zinke
  • rytec: J. Hyrtl Wien 1843
  • rozměr tiskové plochy: 47 x 24
  • rozměr listu: 49 x 27
  • z díla: pravděpodobně z Hyrtl J.: Folge von europäischen Stádteansichten , Ohne Ort und Verlag 1839 1844
  • literatura: Nebehay Wagner 979 - Nebehay tento list neuvádí
  • na listu patrny stopy skladů
  • zcela mimořádně vzácné

Cena: 18 000,00 Kč