Polná, Merian M. ,mědiryt 1650

  • Polna
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 32 x 20
  • rozměr listu: 38 x 32
  • z díla: Merian M. Topographia Bohemiae …
  • vydal: M. Merian, Frakfurt , 1650
  • literatura: Nebehay Wagner 406

Cena: 2 000,00 Kč

Polná, Merian M. ,mědiryt 1650