Třanovský J., Cithara Sanctorum, Budapešť 1890

  • autor: Třanovský, Jiří (1591-1637)
  • název: Cithara Sanctorum. Pjsně duchownj, staré i nowé, kterýchž cjrkew křesťanská při wýročnjch slawnostech a památkách, gakož i wsselikých potřebách swých obecnjch i obzwlásstnjch, s mnohým prospěchem užjwá, k obecnému cjrkwe Božj wzdělánj
  • nakladatel: W Budapešti, u Wittora Hornyánßkého, 18940
  • počet stran: frontispis, viii str., 1244 sloupců. Phialia Sanctorum: 236 sloupců, Přjdawek pronikawých nowých ... Pjsnj 108 sloupců, [2] sl. rejstříku
  • vazba: černá celokožená vazba s dekor. slepotiskem,

Jiří Třanovský, Cithara Sanctoru. Pjsně duchownj, staré i nowé, kterýchž cjrkew křesťanská při wýročnjch slawnostech a památkách, gakož i wsselikých potřebách swých obecnjch i obzwlásstnjch, s mnohým prospěchem užjwá; k obecnému cjrkwe Božj wzdělánj někdy shromážděné a wydané od Kněze Giřjka Tranowského, služebnjka Páně při cjrkwi Swato-Mikulášském w Liptowě. Wydánj nowé s přjdawkwm 1040 pjsnj obsahugjcj.

Phialia Sanctorum. Modlitby nábožné, ze Swatého Pjsma wybrané, a we wssech potřebách duchownjch i tělesných každého dne, i při swátcjch, doma, w chrámě, i na cestách k užjwánj užitečné, někdy od I. M. L. na swětlo wydané, nynj pak k žádostí některých pobožných křesťanů ginými potřebnými a wýbornými rozmnožené. Přidáno gest obzwlásstě P. Casspara Neumanna Gádro wssech modliteb: gakož také M. C. S. Duchownj obět domownj.

W Budapešti, u Wittora Hornyánßkého, 1890

Cena: 1 300,00 Kč