Kancionál Citara nového, Hradec Králové, 1848

  • název: Kancionál, aneb, Citara nowého zákona prawého Boha : w předrahých Kristowé wjry tagemstwjch a Swatých geho Pjsněmi celoročnjmi libozpěwně oslawugjcj
  • nakladatel: W Hradci Králowé : Jan Host. Pospjssil, 1848
  • počet stran: xxxii, 701, (16) str., 16,5 cm
  • vazba: pouze knižní blok bez vazby rozvolněný ale dosud kompaktní
  • rohy zakulacené

Kancionál, aneb, Citara nowého zákona prawého Boha : w předrahých Kristowé wjry tagemstwjch a Swatých geho Pjsněmi celoročnjmi libozpěwně oslawugjcj, ... : s připogenjm Roráte dle Králowéhradeckého rukopisu od roku 1586 a s modlitbami k weřegné i domácj pobožnosti

Cena: 600,00 Kč

Kancionál Citara nového, Hradec Králové, 1848