Prostonárodnj děgepis české země 1-7, Praha 1844/5

  • autor: Jakub Malý
  • název: Prostonárodnj děgepis české země. Kniha prwnj, druhá, třetj, čtwrtá, pátá, ssestá, sedmá a poslenj
  • nakladatel: Praha, Jar. Pospíšil, 1844/1845
  • počet stran: I. Front, (chybí titulní list) 44 s. II. Front. 94 str. III. Front.75 s. Čtvrtá: IV. Front 68 s. V. (chybí mezititul) 91 s. VI. 48 s. VII.49 s. 6 str. rejstříku, 8´
  • vazba: poloplátěná vazba
  • ilustrátor: na počátku 1.,2.,3.,a 4. knihy dřevořezy s výjevy z české historie
  • I. díl chybí titulní list V. díl chybí mezititul

Cena: 1 200,00 Kč