Leopold Vilém I., Merian, mědiryt, 1651

  • Leopoldus Wilhelmus Archidux Austriae .....
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 14 x 17,5
  • rozměr listu: 20 x 30
  • z díla: Theatrum Europaeum
  • vydal: M. Merian, Frakfurt ,
  • na rubu německý text
  • Leopold I. Vilém Habsburský, resp. Rakouský byl rakouský arcivévoda, který byl biskup, arcibiskup, velmistr řádu německých rytířů a nizozemský místodržitel.
  • list je zahnědlý

Cena: 800,00 Kč

Leopold Vilém I., Merian, mědiryt, 1651