Karel Chotek z Chotkova, Medau, litografie, (1840)

  • Carl Graf Chotek
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 11,5 x 15
  • rozměr listu: 18 x 23
  • z díla: Medau .: Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begegenheiten....
  • vydal: Medau Praha

Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína (23. července 1783 Vídeň – 28. prosince 1868 Vídeň), příslušník staročeského šlechtického rodu Chotků z Chotkova, byl rakouský úředník, guvernér tyrolský a poslední nejvyšší purkrabí Království českého. Ve funkci nejvyššího purkrabího se významně zasloužil o rozvoj Prahy.

Cena: 450,00 Kč

Karel Chotek z Chotkova, Medau, litografie, (1840)