Poesie a Teologie alegorie, Payne, oceloryt, 1850

  • Theologie Poesie
  • technika: oceloryt
  • rytec: A. H. Payne
  • rozměr tiskové plochy: 21 x 12,5
  • rozměr listu: 27 x 22
  • vydal: A.H. Payne Leipzig
  • na listu patrno odborně scelené natržení

Cena: 250,00 Kč

Poesie a Teologie alegorie, Payne, oceloryt, 1850