Praha Seminářská zahrada, Votlučka I., lept, 1930

  • Ze Seminářské zahrady
  • technika: lept
  • autor předlohy: Karel Votlučka
  • rytec: Karel Votlučka
  • rozměr tiskové plochy: 13 x 17
  • rozměr listu: 23 x 26

Cena: 300,00 Kč

Praha Seminářská zahrada, Votlučka I., lept, 1930