Praha od Žižkova, Merian, mědiryt, 1650

  • Praga Prag
  • technika: mědiryt
  • autor předlohy: Karel Škréta
  • rozměr tiskové plochy: 65,5 x 20
  • rozměr listu: 68 x 23
  • z díla: Merian M. Topographia Bohemiae …
  • vydal: Merian, Frankfurt, 1650
  • literatura: Nebehay – Wagner 406

Cena: 19 000,00 Kč

Praha od Žižkova, Merian, mědiryt, 1650