Praha Malostranské malé,Täubert, litografie, 1850

  • Der Nicolaiplatz
  • technika: kolorovaná litografie
  • litografoval: O. v. Gersheim
  • rozměr tiskové plochy: 11 x 10
  • rozměr listu: 15,5 x 11,5
  • vydal: G. Täubert Dresden
  • literatura: Nebehay Wagner neuvádí

Cena: 2 000,00 Kč

Praha Malostranské malé,Täubert, litografie, 1850