Praha Staroměstská věž, Le Bas, oceloryt 1842

  • La Tour du pont de la ville Prague
  • technika: kolorovaný oceloryt
  • autor předlohy: Lematrie
  • rozměr tiskové plochy: 9 x 13
  • rozměr listu: 12,5 x 19
  • z díla: Le Bas Ph.: Etats de la Confederation Germanique...
  • vydal: Didot Paris 1842
  • literatura: Nebehay Wagner 360

Cena: 600,00 Kč

Praha Staroměstská věž, Le Bas, oceloryt 1842