Praha Bürger Leonore, Medau, litografie, 1837

  • Bürger Lenora
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 19.5 x 15,5
  • rozměr listu: 24,5 x 19,5
  • z díla: Erinnerungen an Merkwürdige Gegenstände ... 21 Jahrgang
  • vydal: C.W. Medau, Wien und Prag , 1837
  • v pozadí za postavami z Bürgerovy Lenory patrný Pražský hrad

Cena: 400,00 Kč

Praha Bürger Leonore, Medau, litografie, 1837