Pragha, Valegio, mědiryt, 1572

  • PRAGHA
  • technika: mědiryt
  • autor předlohy: předloha vychází z prospektu Kozla a Peterleho
  • rozměr tiskové plochy: 12 x 8
  • rozměr listu: 18 x 12
  • z díla: Francesco Valegio : Raccolta di le piu illustri et famose citta di tutto il mondo
  • vydal: Venecia, 1572
  • literatura: Lazarová Lukas 5/1, Nebehay W. neuvádí., vzácné

Cena: 6 500,00 Kč

Pragha, Valegio, mědiryt, 1572