Praha povodeň plán , litografie, 1845

  • Plan von Prag . Die Ueberschwemmung Prags am 29. März 1845
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 23,5 x 21,5
  • rozměr listu: 29 x 23

názvy ulic německy

Cena: 3 900,00 Kč