Praha, Donath, litografie, (1840)

  • Prag
  • technika: litografie
  • litografoval: Ludw. Donath
  • rozměr tiskové plochy: 21,5 x 18
  • rozměr listu: 33,5 x 26,5
  • vydal: Ludw. Donath, Böhm. Kamnitz
  • literatura: Nebehay W.neuvádí vzácné
  • steindruck v. Grocht Neugersdorf

Cena: 4 500,00 Kč