Praha Hrad od severu, Wolf, kolorovaný lept, 1807

  • Nordostseite des Prager Schlosses
  • autor předlohy: F. K. Wolf 1796
  • rytec: Antonín PUCHERNA (1776-1862)
  • rozměr tiskové plochy: 19 x 16
  • rozměr listu: 24 x 19
  • z díla: Wolf Franz : Abbildungen sämtlicher alten und neuen Schlösser in böhmen
  • vydal: Praha , F. K. Woldf, 1807
  • literatura: Nebehay Wagner 850/ 66
  • list je oříznut až okraji tiskové plochy a nalepen na starém papíře
  • pod listem popiska starou rukou se jménem lokality nevztahující se této vedutě

Cena: 5 500,00 Kč

Praha Hrad od severu, Wolf, kolorovaný lept, 1807