Praha 1574, Münster, dřevořez , 16 stol

  • Praga 1574
  • technika: dřevořez
  • rozměr tiskové plochy: 15,5 x 12,5
  • rozměr listu: 19 x 32
  • z díla: Cosmographia: Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Munsterum in welcher begriffen Aller völcker, Herrschaften, Stetten und namhafftiger ... land teflen erklert, vnd für augen gestelt
  • vydal: S. Münster 16 století
  • na rubu německý text a dřevořezová vigneta zobrazující upalovíní kacířů

Cena: 3 800,00 Kč

Praha 1574, Münster, dřevořez , 16 stol