Praha, Payne, kolor. oceloryt 1860

  • Prag
  • technika: kolorovaný oceloryt
  • rozměr tiskové plochy: 20 x 17
  • rozměr listu: 27,5 x 20
  • vydal: Payne, Leipzig, 1860
  • po obvodu dílčí pohledy na Radnici, Pražský hrad, Týnský chrám, ......

Cena: 2 100,00 Kč

Praha, Payne, kolor. oceloryt 1860