Praha od západu, André, mědiryt, 1827

  • Prag gegen Untergang oder die Kleinseite und die Burg
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 13,5 x 9
  • rozměr listu: 21 x 13
  • z díla: André Ch. K.: Neueste Laender und Völkerkunde
  • vydal: vydavatel neuveden v Praze 1823 - 1827
  • literatura: Nebehay – Wagner 48 / 7

Cena: 1 900,00 Kč

Praha od západu,  André, mědiryt, 1827