Praha Anežský klášter, Mikovec, oceloryt 1860

  • Klášter sv. Anežky v Praze
  • technika: oceloryt
  • autor předlohy: Kandler
  • rytec: Rybička
  • rozměr tiskové plochy: 17 x 14
  • rozměr listu: 23 x 15,5
  • z díla: Mikovec F.B. , Zap K.W.: Alterthuemer und Denkwuerdigkeiten Boehmens....
  • vydal: Kober v Praze 1860
  • literatura: Nebehay Wagner 416
  • list je poněkud zažloutlý

Cena: 700,00 Kč

Praha Anežský klášter, Mikovec, oceloryt 1860