Vaugondy de: Russie Europeéne, mědiryt 1753

  • Partie septentrionale de la Russie Européenne
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 59,5 x 47,5
  • rozměr listu: 59 x 48,5
  • z díla: Atlas Universel
  • vydal: Robert de Vaugondy

Cena: 4 800,00 Kč