Jeremiáš 3, Voss , mědiryt, 1610

  • technika: mědiryt
  • autor předlohy: Maarten de Vos (1532-1603)
  • rozměr listu: 26,5 x 20
  • vydal: Claes Jansz Visscher (1587 - 1652)
  • jeremiáš 38 /14 Král Sidkijáš si dal přivést proroka Jeremjáše k třetímu vchodu do Hospodinova domu. Král Jeremjášovi pravil: „Ptám se tě na Hospodinovo slovo. Nic přede mnou nezatajuj!“
  • list je zahnědlý

Cena: 1 600,00 Kč

Jeremiáš 3, Voss , mědiryt, 1610