Jeremiáš 1, Voss - Wierix, mědiryt, 1610

  • technika: mědiryt
  • autor předlohy: Maarten de Vos (1532-1603)
  • rytec: Antonie WIERIX (c.1552-c.1624)
  • rozměr listu: 26,8 x 20,5
  • vydal: Claes Jansz Visscher (1587 - 1652)
  • Jeremiáš 38 / 17 Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs, jinak tě naplním děsem z nich.
  • list je zahnědlý

Cena: 1 600,00 Kč

Jeremiáš 1, Voss -  Wierix, mědiryt, 1610