Muller H. J. : Josue a poražení, mědiryt, 1585

  • technika: mědiryt
  • autor předlohy: Gerhard VAN GROENINGEN (act.c.1561-1575)
  • rytec: Harmen Jansz MULLER (c.1540-1617)
  • rozměr tiskové plochy: 29 x 21
  • rozměr listu: 35 x 27
  • z díla: heatrum biblicum hoc est Historiæ sacræ Veteris et Novi Testamenti tabulis æneis expressæ
  • (Joshua 12:7-24) 7A toto jsou králové té země, které pobil Jozue a Izraelci na západ od Jordánu, od Baal-gádu na planině Libanónské až k Lysé hoře zvedající se k Seíru. Jozue ji dal do vlastnictví izraelským kmenům podle toho, jak byly rozděleny,


Cena: 3 500,00 Kč