Apokalypsa šelma, mědiryt, (1700)

  • Ap. : 13. 14. Johannes siehet ...
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 21 x 28
  • rozměr listu: 23,5 x 31
  • okraje jsou na rubu dolepeny a vyztuženy starým papírem, na rubu na několika místech podlepeno

1Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. 2Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc.

13

Šelma vystupující z moře

Cena: 7 000,00 Kč