Narození Krista, Freindt , mědiryt, Olomouc (1700)

  • technika: mědiryt s mezzotintou
  • rytec: Antonín Freindt (též AF, A.FR., Freint, Freund, Freündt, 1664-1727) mědirytec z Olomouce,
  • rozměr tiskové plochy: 18,5 x 30
  • rozměr listu: 21 x 37

Antonín Freindt (též AF, A.FR., Freint, Freund, Freündt, 1664-1727) mědirytec z Olomouce, jehož rodina se v knižní kultuře rodného města i celé Moravy angažovala až do poloviny 19. století. Dle Schrama jsou nejstarší Freindtovy práce datovány rokem 1699. Tvořil mezzotintové ohlášky k univerzitním dizertacím, volnou devoční grafiku i knižní ilustrace signované vesměs „A. Freindt sculp. Ol.“, „Ant. Freindt sc. Ol.“ či „Antonius Freindt sculp. Olom.“.

Cena: 1 900,00 Kč

Narození Krista, Freindt , mědiryt, Olomouc (1700)