Ježíš křísí mrtvého, dřevořez, 17. stol.

  • technika: dřevořez
  • rozměr tiskové plochy: 14,5 x 11
  • rozměr listu: 18 x 29
  • z díla: list s dřevořezen z německy tištěné knihy kázání
  • na rubu německý text
  • Lukáš 7/14-16
  • 14Přistoupil k márám a dotkl se jich, ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: Chlapče, pravím ti, vstaň! 15Mrtvý se posadil a začal mluvit, Ježíš ho vrátil jeho matce.

  

Cena: 600,00 Kč

Ježíš křísí mrtvého, dřevořez, 17. stol.