Pichlerová K., Zapřenj sebe, Tábor, 1845

  • autor: Pichlerová Karolína
  • název: Welikomyslné Zapřenj sebe, neb: Tagná láska. Powjdka od Karoljny z Pichler, rozené sslechtičny z Greiner. K obweselenj mysli a usslechtěnj mrawů česky wydal Jan Tomáš Nowáček.
  • nakladatel: Tábor, Alois Josef Landfras
  • vročení: 1845
  • počet stran: 51 str., 8´, 16,5 cm
  • vazba: brožura

Cena: 300,00 Kč

Pichlerová K.,  Zapřenj sebe, Tábor, 1845