Almanach královského zemského divadla, 1868

  • název: Almanach královského zemského českého divadla v Praze na rok 1868
  • nakladatel: František Martinec a J. Jaroška, nákladem vlastním
  • vročení: 1868
  • počet stran: 53 str., 13,7 cm
  • vazba: btožura
  • rohy zohýbané

Cena: 300,00 Kč

Almanach královského zemského divadla, 1868