Bendl : Chorál n. českého, rukopis notový, (1890)

  • autor: Bendl, Karel, 1838-1897
  • název: Chorál národa českého. - Svoji k svému
  • počet stran: čtyři svazečky 2 svazky tenor 48 a 48 str. 2 svazky bas 48 a 48 str.
  • vazba: polokožené vazby
  • rukopisný norový záznam

Cena: 900,00 Kč