Albanie kroj, Berghaus, kolor. dřevoryt, 1847

  • Donna D'Albano
  • technika: kolor. dřevoryt
  • rozměr tiskové plochy: 10 x 17
  • rozměr listu: 13,5 x 20
  • z díla: Heinrich Berghaus - Die Völker des Erdballs. 1848

Cena: 400,00 Kč

Albanie  kroj, Berghaus, kolor. dřevoryt, 1847