Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Prodávající

Antikvariát Jindřich Bretschneider
Hornokrčská 699/21, Praha 4 – Krč, 140 00

IČ: 71612432
DIČ: CZ6610252176

telefon: +420 608 472 162
e-mail: info@antikvariatbretschneider.cz

bankovní spojení:

platby CZK670100-2207382033/6210 (mBank)

platby EURCZ6220100000002100527765 (Fio banka)

Prodejní kancelář

Bělehradská 3, Praha 4 – Nusle, 140 00
otevírací doba: středa 11 – 19 hod.

Způsob dodání a náklady na dodání zboží

Kupující může využít následujících způsobů dodání zakoupeného zboží:

  • osobní odběr: zdarma
    pozn.: osobní odběr je možný pouze ve středu od 11 do 19 hod. na adrese prodejní kanceláře Bělehradská 3, Praha 4 – Nusle, 140 00 (pokud je dům uzavřen, zvoňte prosím na „Antikvariát“)
  • doporučeně (Česká pošta): 84,00 Kč (vč. DPH)
  • dobírka (Česká pošta): 100,00 Kč (vč. DPH)
  • poštovné do zahraniční (EU) 180,00 Kč (vč. DPH)

Cena a způsob platby

Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání zboží, uvedené ceny jsou konečné.

Kupující může využít následujících způsobů platby za zakoupené zboží:

  • v hotovosti (při převzetí osobně nebo zaslání zboží na dobírku)
  • bankovním převodem (při zaslání zboží doporučeně)

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH. DPH na zboží je účtováno v souladu s § 90 Zákona o dani z přidané hodnoty (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) ve zvláštním režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitostmi.

Plátce DPH upozorňujeme, že v případě DPH účtované ve zvláštním režimu, nemá plátce DPH nárok na odpočet DPH.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky je bez sankce, pokud objednávka nebyla ještě expedována. V případě že objednávka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši nákladů na odeslání zboží.

Nepřevzetím objednávky zaslané na dobírku znamená porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího, prodávající má právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši nákladů na odeslání zboží.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

  • objednané zboží se nepodařilo na skladě dohledat
  • cena zboží se výrazným způsobem změnila, nebo byla chybně stanovena

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Záruka

Prodávané zboží je zboží použité, mírné opotřebení zboží odpovídající jeho stáří není v popisu uváděno. V souladu s § 619 Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník) neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Odstoupení od smlouvy musí být provedené písemně a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz (včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího, případně adresy kupujícího).

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním balení a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od data účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

platby CZK    670100-2207382033/6210 (mBank)

platby EUR CZ6220100000002100527765 FIOBCZPPXXX (Fio banka)

platby CZK    670100-2207382033/6210 (mBank)

platby EUR CZ6220100000002100527765 FIOBCZPPXXX (Fio banka)

platby CZK    670100-2207382033/6210 (mBank)

platby EUR CZ6220100000002100527765 FIOBCZPPXXX (Fio banka)