Palmyra, Blaschke, mědiryt, (1820)

  • Triumphbogen in Palnmyra
  • technika: mědiryt
  • rytec: Blaschke
  • rozměr tiskové plochy: 15 x 9,5
  • rozměr listu: 18,5 x 10

Cena: 500,00 Kč

Palmyra, Blaschke, mědiryt, (1820)